Wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.
Przełożony poszkodowanego pracownika, po otrzymaniu informacji o wypadku, zawiadamia Inspektorat BHP.
Ponadto każdy pracownik, który był świadkiem wypadku lub został o nim poinformowany, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

W ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, powołany przez Rektora zespół powypadkowy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie sporządza protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, z którego treścią zostaje zapoznany poszkodowany pracownik lub rodzina zmarłego pracownika.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Zatwierdzony protokół otrzymuje poszkodowany pracownik lub rodzina zmarłego pracownika.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.