Wypadek studenta

Zgodnie z § 15 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. 2007. 128. 897) przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku studenta stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Zgodnie z przepisami wypadek studenta to zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie zajęć organizowanych przez uczelnię.

Prowadzący zajęcia ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu studentowi i poinformować o wypadku Dziekana oraz Inspektorat BHP na druku zawiadomienia o wypadku studenta.

 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.