Nawiązanie po raz pierwszy stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie zainteresowanego kierowane do Kanclerza/ Prorektora ds. kadry i rozwoju uczelni
 2. Wniosek kierownika jednostki (zaopiniowany przez Dziekana)
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Życiorys
 5. Kserokopie dyplomów
 6. Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy
 7. Fotografia
Procedura:
 1. złożenie dokumentacji w DKiO (najpóźniej 30 dni przed planowaną datą zatrudnienia)
 2. uzyskanie decyzji Kanclerza/Prorektora
 3. wydanie przez DKiO karty obiegowej i skierowania na badania wstępne do lekarza zakładowego
 4. uzyskanie zdolności do pracy oraz wstępne szkolenie bhp jest warunkiem koniecznym dopuszczenia pracownika do pracy.
 5. przygotowanie dokumentacji przez DKiO

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.