Aktualności - kadry - wszystkie

Oferta pracy - doktorant
Wiadomość, opublikowana 18-11-2016

Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatrudni doktoranta do projektu ,,Synteza i właściwości nowych, hybrydowych magnetycznych nanocząstek oraz ocena ich zastosowania, jako wielozadaniowych nośników leków w łączonej terapii przeciwnowotworowej''.

Więcej...
Oferta pracy - doktorant
Wiadomość, opublikowana 18-11-2016

Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatrudni doktoranta do projektu ,,Kryształy fononiczne do zastosowań w nano-urządzeniach kontrolujących przepływ ciepła i dźwięku''.

Więcej...
Ogłoszenie o naborze pracownika administracyjnego do projektu
Wiadomość, opublikowana 31-08-2016

konkurs MNiSW 

Wydział Fizyki w ramach projektu MNiSW „Badania struktury i dynamiki molekularnej w układach surfaktant/nanomateriał węglowy w kontekście zastosowań w nanotechnologii”, realizowanego w ramach konkursu „Najlepsi z najlepszych” poszukuje pracownika do obsługi administracyjnej projektu.

Więcej...
Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą
Wydarzenie, rozpoczyna się 18-11-2015
Serdecznie zapraszamy na szkolenie w dniu 18 listopada 2015 r.w godz. 9.00-15.15, w sali 418a Uniwersytetu Ekonomicznego, przy alei Niepodległości 10. Więcej...
Komunikat kanclerza z dn. 10.12.2014 w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych
Wiadomość, opublikowana 19-12-2014
W związku z Zarządzeniem JM Rektora z dnia 9 grudnia 2014 r. nr 361/2014/2015 w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych ustala się następujący tryb wydawania legitymacji uprawniających do 50% ulgi przy zakupie biletów kolejowych w dowolnej klasie na przejazdy pociągami przewoźników: PKP Intercity S.A, Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Arriva RP sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.: Więcej...
"Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą"
Wydarzenie, rozpoczyna się 06-11-2014 , godz. 12:57
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: "Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą", w dniu 6 listopada 2014 r. (czwartek), w godz. 9.00-16.00, do Sali Senatu Uniwersytet im. A. Mickiewicza przy ul. Wieniawskiego 1. Więcej...
Nowe wytyczne POKL
Wiadomość, opublikowana 21-05-2014
Od 1 maja br. zaczęły obowiązywać nowe wytyczne „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’ (w zał.). Na str. 35 zmienił się zapis dot. 240 godz. pracy miesięcznie. Wcześniej dot. on pracy w ramach wszystkich projektów NSR) (TJ. np. POKL, POIG, POIiŚ). Teraz natomiast wlicza się tu również podstawowe zatrudnienie u benficjenta, tj. etat w UAM. Więcej...
Finanse w Horyzoncie 2020
Wiadomość, opublikowana 14-04-2014
W dniu 9 maja 2014 r. (piątek), w godz. 10:30-15:00, w sali 301A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, odbędzie się spotkanie informacyjne z ekspertem Krajowego Punktu Kontaktowego pt.: "Finanse w Horyzoncie 2020". Więcej...
Spotkanie pt. „Małe inwestycje w duże bezpieczeństwo” w Collegium Polonicum w Słubicach
Wydarzenie, rozpoczyna się 29-01-2014 , godz. 11:30
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach zaprasza studentów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe oraz Politologia w Collegium Polonicum na spotkanie pt. „Małe inwestycje w duże bezpieczeństwo”. Spotkanie poświęcone będzie zabezpieczeniom pożarowym oraz odpowiedzi na pytanie o skuteczność zastosowania urządzeń sygnalizacyjnych (np. czujek) jako narzędzi ratujących życie. Więcej...
Komunikat Kanclerza z dnia 10 grudnia 2013 roku
Wiadomość, opublikowana 11-12-2013
W związku z Zarządzeniem JM Rektora z dnia 9 grudnia 2013 r. nr 159/2013/2014 w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych oraz uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych ustala się następujący tryb wydawania legitymacji uprawniających do 50% ulgi przy zakupie biletów kolejowych w dowolnej klasie na przejazdy pociągami przewoźników : PKP Intercity S.A, Przewozy Regionalne sp. z o.o., Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Arriva RP sp. z o.o. oraz Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.: Więcej...
Komunikat Inspektoratu BHP
Wiadomość, opublikowana 13-06-2013
Szanowni Państwo,
od dnia 1 grudnia 2012 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania
i pakowania substancji i mieszanin, zmianie uległy informacje o zagrożeniach, umieszczone na etykietach odczynników chemicznych i w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych. W listopadzie 2012 r. informacje o zmianie przepisów zostały przesłane do jednostek, wraz z opracowanymi materiałami dotyczącymi tych zmian. Więcej...
nabór do uczestnictwa w dwóch warsztach twórczych realizowanych w ramach projektu NCN
Wiadomość, opublikowana 23-10-2012
Ogłaszamy nabór do uczestnictwa w dwóch warsztach twórczych realizowanych w ramach drugiego etapu badań projektu Narodowego Centrum Nauki.

UAM w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu zaprasza studentów, pracowników UAM i inne osoby dorosłe do udziału w warsztacie twórczym realizowanym w ramach projektu badawczego NCN Nr 2011/03/B/HS2/03496 pt. „Kreacja wizualna w arteterapii jako przestrzeń rozwoju osobowego – teoretyczne i empiryczne aspekty zastosowania warsztatu twórczego w edukacji.” Warsztat odbywa się przy kreacji plastycznej, ale poszukujemy osób nie zajmujących się taką aktywnością. Mogą mieć niską samoocenę swoich umiejętności plastycznych.
Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.