Procedura składania wniosków do Komisji Etycznej UAM

1. Wniosek do Komisji należy przekazać w wersji papierowej do Działu Nauki i Programów Krajowych (DNiPK) do p. Julity Banaśkiewicz. Wersję elektroniczną (jeden plik wordowski i jeden plik pdf) należy przesłać pod adresem bajulita@amu.edu.pl
2. Wniosek zostaje przesłany elektronicznie do Członków Komisji.
3. Przewodniczący wyznacza spośród Członków Komisji Sprawozdawcę  i zleca mu analizę i opracowanie złożonego wniosku. Uwagi zostają przesłane do wszystkich Członków Komisji.
4. Członkowie Komisji przesyłają uwagi do wniosku do Sprawozdawcy.
5. Przewodniczący Komisji ustala termin spotkania; zaproszenie na spotkanie wysyła pracownik DNiPK.
6. Na posiedzeniu Komisji, Sprawozdawca przedstawia Członkom Komisji wszystkie uwagi do wniosku i przekazuje je w formie papierowej i elektronicznej do DNiPK, według wzoru (1.Punkt i strona wniosku. 2.Opinia Komisji i uwagi. 3.Rekomendacja Komisji co do wprowadzenia do procedury badawczej.) Komisja na posiedzeniu ustosunkowuje się do uwag zaproponowanych przez Sprawozdawcę (może je zmienić, uzupełnić itd.) Po uzyskaniu akceptacji komisji i ewentualnym wprowadzeniu poprawek, pracownik DNiPK wysyła uwagi do Wnioskodawcy.
7. Wnioskodawca po skorygowaniu, odsyła wniosek do pracownika DNiPK (bajulita@amu.edu.pl) wraz z pismem przewodnim wyjaśniającym jakie zmiany zostały dokonane (lub nie- wówczas z uzasadnieniem).
8. Pracownik DNiPK przesyła elektronicznie skorygowany wniosek wraz z pismem przewodnim do członków Komisji.
9. Po pozytywnej ocenie wniosku przez wszystkich Członków Komisji Etycznej, pracownik DNiPK przygotowuje uchwałę w j. polskim i/lub j. angielskim, przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Komisji Etycznej i przesyła do Wnioskodawcy.
 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.