Procedura składania wniosków do Komisji Etycznej UAM

1. Wniosek do Komisji należy przekazać w wersji papierowej do Sekretarza Komisji Etycznej pani Julity Banaśkiewicz (Dziekanat Wydział Biologii) . Wersję elektroniczną (jeden plik tekstowy) należy przesłać pod adresem bajulita@amu.edu.pl

2. Wniosek zostaje zamieszczony w witrynie Komisji   Etycznej.

3. Przewodniczący wyznacza spośród Członków Komisji Sprawozdawcę  i zleca mu analizę i opracowanie złożonego wniosku. Uwagi zostają zamieszczone w witrynie KE.

4. Członkowie Komisji, uwagi do wniosku zamieszczają

w witrynie KE.

 5. Przewodniczący Komisji ustala termin spotkania,

 a zaproszenie na spotkanie wysyła Sekretarz.

6. Na posiedzeniu Komisji, Sprawozdawca przedstawia Członkom Komisji wszystkie uwagi do wniosku i przekazuje je w formie elektronicznej Sekretarzowi, według wzoru: (1.Punkt i strona wniosku. 2.Opinia Komisji i uwagi. 3.Rekomendacja Komisji co do wprowadzenia do procedury badawczej.) Komisja na posiedzeniu ustosunkowuje się

do uwag zaproponowanych przez Sprawozdawcę (może je zmienić, uzupełnić itd.) Po uzyskaniu akceptacji Komisji

i ewentualnym wprowadzeniu poprawek,  Sekretarz KE wysyła uwagi do Wnioskodawcy.

7. Wnioskodawca po skorygowaniu, odsyła wniosek do Sekretarza (bajulita@amu.edu.pl) wraz z pismem przewodnim wyjaśniającym jakie zmiany zostały dokonane (lub nie- wówczas z uzasadnieniem).

8. Sekretarz umieszcza w witrynie KE, skorygowany wniosek wraz z pismem przewodnim Wnioskodawcy.

9. Po pozytywnej ocenie wniosku przez wszystkich Członków Komisji Etycznej, Sekretarz  przygotowuje uchwałę

w j. polskim i/lub j. angielskim, przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Komisji Etycznej i przesyła do Wnioskodawcy.

 


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.