Komisja Etyczna UAM

Posiedzenia Komisji odbędą się w dniach:

- 5 listopada br

- 3 grudnia br

- 7 stycznia 2019 r.