Ustawy

 

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1187/1


 

  •  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki   http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1852/1

  • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. 2012, poz. 756)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/756/1

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/572/1

  • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/84/455/1

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

z późn. zm. (Dz. U. Nr 96, poz. 615)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/96/615/1

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

z późn. zm. (Dz. U. Nr 96, poz. 617)
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/96/617/1

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z późn. zm. (Dz. U. Nr 96, poz. 616)

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/96/616/1

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.