Procedura składania wniosków do Komisji Etycznej UAM


1. Wniosek do Komisji należy przekazać w wersji papierowej do Działu Nauki i Programów Krajowych (DNiPK) do p. Julity Banaśkiewicz. Wersję elektroniczną (plik wordowski i plik pdf) należy przesłać pod adresem bajulita@amu.edu.pl
2. Wniosek zostaje przesłany elektronicznie do Członków Komisji.
3. Członek Komisji Etycznej wstępne uwagi przesyła do Wnioskodawcy oraz do wiadomości do DNiPK (bajulita@amu.edu.pl)
4. Wnioskodawca po skorygowaniu, odsyła wniosek do DNiPK (bajulita@amu.edu.pl)
5. DNiPK przesyła elektronicznie skorygowany wniosek do Członków Komisji Etycznej.
6. Przewodniczący Komisji ustala termin spotkania; zaproszenie na spotkanie wysyła pracownik DNiPK.
7. Pracownik DNiPK na posiedzeniu Komisji odnotowuje wszystkie uwagi i po zaakceptowaniu ( na końcu spotkania lub elektronicznie po spotkaniu), przez Członków Komisji, wysyła do Wnioskodawcy.
8. Wnioskodawca po skorygowaniu, odsyła wniosek do pracownika DNiPK (bajulita@amu.edu.pl).
9. Pracownik DNiPK przesyła elektronicznie skorygowany wniosek do członków Komisji.
10. Po pozytywnej ocenie wniosku przez wszystkich Członków Komisji Etycznej, pracownik DNiPK przygotowuje uchwałę w j. polskim i/lub j. angielskim, przedkłada do podpisu Przewodniczącemu Komisji Etycznej i przesyła do Wnioskodawcy.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.