Rejestracja

Wymagane pola oznaczono gwiazdką (*).
Dane dotyczące kandydata na uczestnika projektu
Płeć *
Adres zamieszkania
Zatrudnienie
Jestem zatrudniona/y UAM jako *
Jestem zatrudniona/y na podstawie *
Wypełnić tylko w przypadku "inne" w poprzednim pytaniu.
Znajduję się w okresie wypowiedzenia *
Okres obowiązywania umowy *
Okres obowiązywania umowy (POCZĄTEK) Wypełnić tylko w przypadku umowy czasowej
Okres obowiązywania umowy (KONIEC) Wypełnić tylko w przypadku umowy czasowej
Miejsce zatrudnienia
(pełna nazwa)
(pełna nazwa)
Uzasadnienie
Opis zaangażowania
Oświadczenia
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Oświadczam, że: *
Security key


Can't read the security key? Click here to get a new key

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.