Szkolenie z międzynarodowych i międzykulturowych efektów kształcenia (szkolenie w języku angielskim) – dla pracowników badawczo – dydaktycznych

logotypy

Szkolenie z międzynarodowych i międzykulturowych efektów kształcenia przeprowadzone będzie wśród pracowników dydaktycznych, którzy prowadzą zajęcia ze studentami zagranicznymi. Szkolenie prowadzone będzie przez przynajmniej 1 semestr w odstępach co 30-45 dni, tak, aby pracownicy mogli przetestować i sprawdzić nabyte umiejętności na zajęciach ze studentami. Każdy zjazd szkoleniowy będzie trwał dwa dni, po 6 h szkoleniowych w każdym z dni,łącznie 60 h szkoleniowych na całe szkolenie, co daje 5 zjazdów szkoleniowych.

Wykonawcą szkolenia będzie European Consortium for Accredditation in Higher Eudcation (ECA), a szkolenie prowadzone będzie przez międzynarodowych ekspertów z 2 różnych krajów, tak, aby efektywność i przekazana wiedza były na jak najwyższym poziomie. W szkoleniu będzie brał także udział polski ekspert wyznaczony przez ECA w roli obserwatora i ew.pomocy w pokonaniu początkowych barier kulturowych i różnicach w szkolnictwie wyższym w Polsce. Celem szkolenia  jest przekazanie wiedzy i narzędzi dotyczących międzynarodowych i międzykulturowych efektów kształcenia, a rezultatem ma być wyedukowana grupa pracowników UAM,którzy będą w stanie samodzielnie konstruować plany i programy studiów, a także sylabusy dla poszczególnych przedmiotów w taki sposób, aby studenci mogli osiągnąć międzynarodowe i międzykulturowe efekty kształcenia (uczenia się). Kolejnym rezultatem będzie umiejętność przygotowania danego kierunku studiów do oceny w ramach akredytacji zagranicznej (m.in. CeQInt), do czego po odbytym szkoleniu przygotowywani będą uczestnicy. Językiem szkolenia będzie język angielski.

Program szkolenia ukaże się wkrótce.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.