Aktualności - nauka - wszystkie

Kierunki prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa nagrodzone certyfikatem „Studia z przyszłością"
Wiadomość, opublikowana 21-04-2017

W II edycji konkursu i programu akredytacji „Studia z Przyszłością” po raz kolejny wyróżniono prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa kierunki studiów.

Więcej...
Najnowszy biuletyn informacyjny Grupy Compostela
Wiadomość, opublikowana 19-04-2017

Grupa Compostela, do której należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikowała najnowszy biuletyn informacyjny.

Więcej...
Warsztaty Grupy Compostela
Wiadomość, opublikowana 19-04-2017

Grupa Compostela powołana w 1994 roku wiąże swój wizerunek z Drogą Św. Jakuba, która przez wieki była elementem łączącym Europę i w dużym stopniu zadecydowała o jej tożsamości kulturowej.

Więcej...
Wykład dra Pawła Borówki na Wydziale Matematyki i Informatyki
Wydarzenie, rozpoczyna się 19-04-2017

W środę 19 kwietnia 2017 o godz. 12:00 w sali A1-3 Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu wykład wygłosi dr Paweł Borówka (Uniwersytet Jagielloński).

Więcej...
Wykład gościnny Profesora Leonharda Schumachera: „Pilleus libertatis. Symbolika wolności na przestrzeni wieków”
Wydarzenie, trwa od 20-04-2017 do 20-04-2017

Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie UAM zaprasza na wykład pt. „Pilleus libertatis. Symbolika wolności na przestrzeni wieków”, który wygłosi Profesor Leonhard Schumacher z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (Niemcy), laureat Medalu „Za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”.

Wykład odbędzie się 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10.30, w Sali Senatu UAM, ul. Wieniawskiego 1, Poznań

Więcej...
Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej. Kryzysowe uwarunkowania - konferencja naukowa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydarzenie, rozpoczyna się 13-06-2017

Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową zatytułowaną Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej. Kryzysowe uwarunkowania, która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu (ul. Umultowska 89a, sala 43 parter).

Więcej...
Horyzont możliwości grantowych dla doktorantów
Wydarzenie, rozpoczyna się 27-04-2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: "Horyzont możliwości grantowych dla doktorantów", które odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek), w godz. 10.00 – 14.30, w Sali 2008, Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Rokietnickiej 8.

Więcej...
Konferencja - Pobożność ludowa skarbem Kościoła
Wydarzenie, rozpoczyna się 19-04-2017
Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Liturgiki i Homiletyki oraz seminarzyści doktoranckich studiów podyplomowych w dniu 19 kwietnia 2017 roku organizują konferencję naukową pt.: „Pobożność ludowa skarbem Kościoła”. Więcej...
Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce - doświadczenia, wyzwania, perspektywy - seminarium na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydarzenie, rozpoczyna się 09-06-2017

Badania empiryczne nad dziennikarzami są cennym źródłem wiedzy na temat ich poglądów, pełnionych ról oraz postaw wobec aktorów politycznych i kwestii społecznych. Nadto, odzwierciedlają rzeczywistą kondycję zawodu, jak również sygnalizują problemy, z którymi borykają się dziennikarze. Badania empiryczne – uzupełnione o refleksję teoretyczną – pozwalają także formułować wyzwania i kreślić perspektywy związane z ewolucją, dynamiką i przyszłością zawodu dziennikarskiego w dobie rozwoju mediów online.

Więcej...
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji metodologicznej dla doktorantów i habilitantów „Forschungskolloquium DaF” w Marburgu (Hesja, Niemcy)
Wiadomość, opublikowana 31-03-2017

W ramach polsko-niemiecko-holenderskiej uniwersyteckiej współpracy 24 marca 2017r. odbyła się w Marburgu międzynarodowa konferencja metodologiczna dla doktorantów i habilitantów. Konferencja ta odbyła się już po raz czwarty i stanowiła kontynuację poprzednich konferencji, które odbyły się w semestrze letnim 2016 roku w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Philippsa w Marburgu. Głównym celem konferencji jest merytoryczne wsparcie uczestników pracujących nad swoimi rozprawami doktorskimi i habilitacyjnymi. Po wygłoszonych przez uczestników 30-minutowych prezentacjach odbyły się plenarne konsultacje międzynarodowego zespołu ekspertów z zakresu metodyki i dydaktyki języka niemieckiego.

Więcej...
Letnie Szkoła w Ghent
Wiadomość, opublikowana 30-03-2017

W dniach 3-12 lipca br. odbędą się na Uniwersytecie w Ghent Letnie Szkoły dotycząca m.in. zdrowia reprodukcyjnego.

Więcej...
Warsztaty Język – Literatura – Muzyka na Wydziale Neofilologii
Wydarzenie, rozpoczyna się 26-05-2017

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach Język – Literatura – Muzyka, które odbędą się na Wydziale Neofilologii UAM 26 maja 2017 roku, o godzinie 10:00, w Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, sala 104 B. Przedmiotem wystąpień i dyskusji będą s z e r o k o rozumiane związki języka i literatury z muzyką. Wystąpienia w języku polskim mogą mieć zatem nie tylko profil językoznawczy czy literaturoznawczy, lecz np. psychologiczny lub muzykologiczny. Pragniemy podkreślić, iż spotkanie to celowo zaplanowane jest nie jako konferencja, lecz jako warsztaty, czyli forum do dyskusji nad dynamicznie się rozwijającymi, bądź też powstającymi dopiero projektami badawczymi. Ma ono umożliwić przede wszystkim dialog i spojrzenie na dane zagadnienie z szerszej, czy też z zupełnie innej perspektywy, poprzez poddanie go pod dyskusję w gronie osób o bardzo różnych profilach naukowych i zainteresowaniach badawczych, połączonych jednak wspólnym mianownikiem, jakim są rzeczone związki języka czy literatury z muzyką.

Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.