Dział Techniczny

Brak wiadomości do wyświetlenia.


Zadania:
 
 • ustalanie danych do planu remontów obiektów, przygotowywanie planu i jego realizacja;
 • nadzór nad remontami, w tym sprawdzanie kosztorysów i odbiór robót;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów i sprawowanie nadzoru technicznego w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;
 • prowadzenie całokształtu zagadnień gospodarki energetycznej i ciepłowniczej;
 • zabezpieczanie łączności telefonicznej i jej konserwacja;
 • bieżąca kontrola wydatków na remonty;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji budowlanych, z wyłączeniem prac objętych programem wieloletnim Uniwersytetu;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
 • prowadzenie nadzoru inwestorskiego;
 • sprawdzanie kosztorysów i rozliczanie inwestycji, z wyłączeniem inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu;
 • dokonywanie odbiorów wykonywanych obiektów;
 • bieżąca kontrola stanu zaawansowania rzeczowego i finansowego robót;
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej inwestycji, z wyłączeniem inwestycji objętych programem wieloletnim Uniwersytetu;
 • sprawowanie, we współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym, kierownikami   domów i osiedli studenckich oraz innych obiektów, nadzoru nad pracami konserwatorów urządzeń technicznych w obiektach.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.