Zarządzenie Nr 197/2010/2011
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) i art. 104 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94, t.j.).

zarządzam:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenia Rektora z dnia 6 grudnia 1996 roku nr 12/96/97.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

 

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 


UWAGA: Regulamin Pracy został podany do pracowników drogą elektroniczna w dniu 29 grudnia 2010 roku.Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.