Zarządzenie nr 298/2011/2012
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2011 roku
w sprawie opłaty za elektroniczną legitymację doktoranta
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Na podstawie § 26 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. / Dz. U. Nr 225, poz. 1351/ zarządzam:

§1
1. Wprowadza się obowiązek wydawania elektronicznej legitymacji doktoranta wszystkim uczestnikom studiów doktoranckich.
2. Opłata za elektroniczną legitymację doktoranta wynosi 17 złotych.
3. Opłata za legitymację doktoranta wynosi 10 złotych.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie od 01.01.2012 roku.


REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak 

Opracowanie MONITORA UAM: dr Aleksandra Bocheńska, Dział Organizacyjno-Prawny, tel.: 61 829 4049
Opieka techniczna: Centrum Informatyczne UAM, e-mail: webmaster@amu.edu.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.