Level 1 Item

Uchwała Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 6/2012/2013 Senatu UAM z dnia 29 października 2012 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 9/2012/2013 Rektora UAM z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2009/2010 z dnia 24 września 2009r. w sprawie sposobu ustalania i rozliczania kosztów w projektach 7 Programu Ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego

Level 2 Item

Zarządzenie nr 10/2012/2013 Rektora UAM z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Anglistyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 11/2012/2013 Rektora UAM z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania Rady ds. Jakości Kształcenia (RJK)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 12/2012/2013 Rektora UAM z dnia 5 października 2012 r. w sprawie przyznawania stypendiów naukowych Rektora UAM w roku 2012

Level 2 Item

Zarządzenie nr 13/2012/2013 Rektora UAM z dnia 5 października 2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na kadencję 2012-2016

Level 2 Item

Zarządzenie nr 14/2012/2013 Rektora UAM z dnia 8 października 2012 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania centrów uniwersyteckich

Level 2 Item

Zarządzenie nr 15/2012/2013 Rektora UAM z dnia 11 października 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Level 2 Item

Zarządzenie nr 16/2012/2013 Rektora UAM z dnia 11 października 2012 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 17/2012/2013 Rektora UAM z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Kultury Europejskiej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 18/2012/2013 Rektora UAM z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Neofilologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 19/2012/2013 Rektora UAM z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

Level 2 Item

Zarządzenie nr 20/2012/2013 Rektora UAM z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zasad wynajmu obiektów i pomieszczeń sportowych UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 21/2012/2013 Rektora UAM z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 22/2012/2013 Rektora UAM z dnia 22 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydenta Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z dnia 19 października 2012 r. w sprawie utworzenia Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach

Level 2 Item

Zarządzenie nr 23/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Historia w zakresie nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 24/2012/2013 Rektora UAM z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Historia w zakresie nauczania przedmiotu historia w gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 25/2012/2013 Rektora UAM z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zasad korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do tymczasowego pobytu w Domu Doktoranta przy ul. Akademickiej 2 w Słubicach przez osoby niebędące studentami UAM


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.