:
:
Proszę przepisać tekst z obrazka:
Security key
Wygeneruj nowy obrazek

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 536/2015/2016 Rektora UAM z dnia 4 lipca 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 412/2014/2015 Rektora UAM z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych „Prawno-ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem”

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 537/2015/2016 Rektora UAM z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 332/2013/2014 Rektora UAM z dnia 23 września 2014 r. w sprawie Regulaminu Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 538/2015/2016 Rektora UAM z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej

Level 2 Item

Zarządzenie nr 539/2015/2016 Rektora UAM z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia Centrum Ogrodniczego „Botanik” - traci moc

Level 2 Item

Zarządzenie nr 540/2015/2016 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia studiów otwartych o nazwie Uniwersytet Otwarty

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 541/2015/2016 Rektora UAM z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 542/2015/2016 Rektora UAM z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6...

Level 2 Item

Zarządzenie nr 543/2015/2016 Rektora UAM z dnia 30.06.2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego ogólne zasady realizacji na UAM stażu w ramach projektu: ,,Studencki staż zawodowy startem do kariery...

Level 2 Item

Zarządzenie nr 544/2015/2016 Rektora UAM z dnia 30.06.2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego ogólne zasady realizacji na UAM stażu w ramach projektu: „Od teorii do praktyki...

Level 2 Item

Zarządzenie nr 545/2015/2016 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2016 w sprawie wprowadzenia wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 546/2015/2016 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 547/2015/2016 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 548/2015/2016 Rektora UAM z dnia 2 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie nr 549/2015/2016 Rektora UAM z dnia 10 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UAM

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 550/2015/2016 Rektora UAM z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 551/2015/2016 Rektora UAM z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 138/2009/2010 Rektora UAM z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia terminu wnoszenia opłat za korzystanie z miejsc w Domach Studenckich UAM (z późn. zm.)

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 552/2015/2016 Rektora UAM z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 172/2009/2010 Rektora UAM z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy określającej warunki zakwaterowania w Domach Studenckich UAM (z późn. zm.)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 553/2015/2016 Rektora UAM z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 554/2015/2016 Rektora UAM z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 327/2013/2014 Rektora UAM z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia odpłatności i zasad wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych UAM

Level 1 Item

Zarządzenia Kanclerza

Level 2 Item

Zarządzenie nr 62/2015/2016 Kanclerza UAM z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych oraz kortów tenisowych

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.