Level 1 Item

Uchwały Senatu

Level 2 Item

Uchwała nr 8/2016 Senatu UAM z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu w Senacie

Level 1 Item

Zarządzenia Rektora

Level 2 Item

Zarządzenie nr 14/2016/2017 Rektora UAM z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Level 2 Item

Zarządzenie nr 15/2016/2017 Rektora UAM z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Level 2 Item

Zarządzenie nr 16/2016/2017 Rektora UAM z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Fizyki

Level 2 Item

Zarządzenie nr 17/2016/2017 Rektora UAM z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii

Level 2 Item

Zarządzenie nr 18/2016/2017 Rektora UAM z dnia 3 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Historycznym

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 20/2016/2017 Rektora UAM z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Rady ds. Jakości Kształcenia (RJK)

Level 2 Item

Zarządzenie nr 21/2016/2017 Rektora UAM z dnia 6 października 2016 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na kadencję 2016-2020

Level 2 Item

Zarządzenie Nr 22/2016/2017 Rektora UAM z dnia 6 października 2016 roku w sprawie utraty mocy Zarządzenia Rektora nr 348/2014/2015 z dnia 21 października 2014 roku

Level 2 Item

Zarządzenie nr 23/2016/2017 Rektora UAM z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2016/2017 Rektora UAM z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresu obowiązków prorektorów w kadencji 2016-2020

Level 2 Item

Zarządzenie nr 24/2016/2017 Rektora UAM z dnia 19 października 2016 roku w sprawie gospodarki finansowej Centrum Ogrodniczego „Botanik”

Level 2 Item

Zarządzenie nr 25/2016/2017 Rektora UAM z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zasad i terminów przechowywania dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)...

Level 2 Item

Zarządzenie 26/2016/2017 Rektora UAM z dnia 21 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu przyznawania specjalnych stypendiów naukowych dla doktorantów przyjętych na stacjonarne studia doktoranckie...


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.