Formularze i wzory dokumentów Działu Kadr i Organizacji

Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r. - pracownik naukowo-dydaktyczny

Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r. - pracownik naukowy

Ankieta oceniająca nauczyciela akademickiego 2018 r.- pracownik dydaktyczny

Formularz urlopowy dla nauczycieli akademickich

Formularz urlopowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej

Informacja o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

Instrukcja przeprowadzania procedury konkursowej na stanowisko nauczyciela akademickiego

Kalkulator dodatku specjalnego

Karta pracy

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy - angielski

Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o pracę

Oświadczenie do minimum kadrowego

Oświadczenie o karalności

Oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o zatrudnieniu poza UAM - profesorowie emeryci

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenie rentowo-emerytalne

Skierowanie na badania lekarskie

Wniosek na legitymację PKP 2018

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę

Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia

Wniosek o nadanie statusu profesora seniora

Wniosek o podpisanie porozumienia przez profesora seniora

Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego poza projektami europejskimi lub krajowymi

Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego w ramach projektów europejskich lub krajowych

Wniosek o przyznanie dodatku z tytułu zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia (w ramach programu Premia na Horyzoncie)

Wniosek o przyznanie medalu KEN

Wniosek o udzielenie zgody na dodatkowe zatrudnienie

Wniosek premiowy - pracownicy obsługi

Wniosek w sprawie zatrudnienia/ przedłużenia zatrudnienia pracownika administracji lub obsługi

Wniosek w sprawie zatrudnienia/przedłużenia zatrudnienia w projekcie

Wzory umów i rachunku

Wzór listy obecności

Wzór protokołu konkursowego

Zakres obowiązków kierownika

Zakres obowiązków pracownika

Zasady ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

Załącznik do Uchwały nr 245/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. - Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UAM


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.