Formularze i wzory dokumentów Działu Kadr i Organizacji

Wniosek w sprawie zatrudnienia/ przedłużenia zatrudnienia pracownika administracji lub obsługi

Kwestionariusz osobowy

Formularz urlopowy dla nauczycieli akademickich

Formularz urlopowy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wniosek o nadanie orderu-odznaczenia

Wniosek o przyznanie medalu KEN

Oświadczenie do minimum kadrowego

Wniosek o podpisanie porozumienia przez profesora seniora

Wniosek o nadanie statusu profesora seniora

Oświadczenie o zatrudnieniu

Wzór listy obecności

Zakres obowiązków kierownika

Zakres obowiązków pracownika

Karta pracy

Wniosek premiowy - pracownicy obsługi

Informacja o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

Oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

Umowa o stworzenie programu komputerowego i o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa o dzieło

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Rachunek do umowy

Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM

Wzory umów i rachunku

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 119/2014 Senatu UAM z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie kryteriów udzielania zgody przez rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich oraz zawiadamiania rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej

Instrukcja przeprowadzania procedury konkursowej na stanowisko nauczyciela akademickiego

Wzór protokołu konkursowego

Kwestionariusz osobowy - angielski

Oświadczenie o karalności

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenie rentowo-emerytalne

Wniosek o wydanie legitymacji PKP na rok 2017 oraz oświadczenie pracownika

Ankieta oceniająca wyniki nauczyciela akademickiego 2017 r.

Umowa zlecenie

Załącznik do umowy zlecenie

Umowa zlecenie – praktyki

Załącznik do umowy zlecenia na praktyki

Skierowanie na badania lekarskie

Oświadczenie o zatrudnieniu poza UAM - profesorowie emeryci

Załącznik do Uchwały nr 245/2011 Senatu UAM z dnia 27 czerwca 2011 r. - Regulamin w sprawie zasad i trybu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora UAM

Zasady ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.