Szkoła Letnia w Moguncji
Wiadomość, opublikowana 13-03-2019

Uniwersytet Johana Gutenberga w Moguncji organizuje Szkołę Letnią od 26.07 do 6.08.2019 r. poświęconą pamięci Alexandra von Humboldta.

Więcej...
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Humanistyka w Przyrodzie - Przyroda w Humanistyce: Drzewostan słowiański"
Wiadomość, opublikowana 15-03-2019

Drzewostan słowiańskito druga już z cykluMiędzynarodowych Konferencji Naukowych „Humanistyka w Przyrodzie – Przyroda w Humanistyce”, których celem jest interdyscyplinarne humanistyczne – diachroniczne i synchroniczne spojrzenie na przyrodę ożywioną, a w perspektywie również nieożywioną. Tematyka cyklu pozwala na przedstawienie aspektów przyrodniczych w rozważaniach filologicznych, kulturoznawczych, folklorystycznych, historycznych i antropologicznych. W organizowanym cyklu spotkań jako humaniści wkraczamy na teren badań tradycyjnie eksplorowany przez przyrodników, dlatego też zapraszamy do współpracy biologów, geografów, geologów czy fizyków, którzy chcą zaakcentować humanistyczny pierwiastek swoich rozważań naukowych.

Więcej...
Mistrzowie Światowej Humanistyki: spotkanie z prof. Reinhardem Iblerem
Wydarzenie, rozpoczyna się 20-03-2019

W ramach cyklu Mistrzowie Światowej Humanistyki Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej zaprasza na spotkanie z prof. REINHARDEM IBLEREM, niemieckim literaturoznawcą i slawistą, autorem ważnej książki o cykliczności poezji, badaczem reprezentacji Zagłady w literaturze, założycielem Pracowni Badań nad Literaturą Zagłady w Europie Środkowo-Wschodniej na Uniwersytecie w Giessen.

Więcej...
Wydziałowe Kolokwium Dydaktyczne na Wydziale Neofilologii UAM
Wydarzenie, rozpoczyna się 02-04-2019

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe pt. Nauczanie  języka specjalistycznego na poziomie C1/C2 na przykładzie języka hiszpańskiego biznesowego z elementami ekonomii - dr Leonor Sagermann Bustinza (Instytut Filologii Romańskiej).

Więcej...
„Let’s play Nazi Zombie Level. Nieumarli jako kulturowa reprezentacja nazizmu we współczesnych grach w środowisku cyfrowym”
Wydarzenie, rozpoczyna się 26-03-2019

Wydział Neofilologii UAM zaprasza na  Wydziałowy Wykład Otwarty, który wygłosi prof. dr hab. Sławomir Piontek z Instytutu Filologii Germańskiej UAM

Więcej...
Wykład dr Przemysława Witkowskiego (IDiKS UWr) „Turbolechici, czyli polska ariozofia”
Wydarzenie, rozpoczyna się 12-03-2019

Ośrodek Uniwersytecki Pracownia Pytań Granicznych UAM zaprasza na wykład dr Przemysława Witkowskiego (IDiKS UWr) zatytułowany „Turbolechici, czyli polska ariozofia”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 marca 2019 o godzinie 18:45 w Sali Śniadeckich, Collegium Maius, ul. Fredry 10.

Więcej...