Seminarium z cyklu „Bezpieczeństwo zdrowotne” nt. Dopalacze - dlaczego są tak niebezpieczne?
Wydarzenie, rozpoczyna się 25-04-2017

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w seminarium oraz towarzyszącej dyskusji ekspertów. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, jednymi z podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są szkoły oraz uczelnie wyższe.

Czas i miejsce:

25 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00 w Auli na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, przy ul. Umultowskiej 89a

Organizatorzy konferencji: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.

Celem konferencji:

  1. Określenie roli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji, Służby Celnej w przeciwdziałaniu zjawisku dopalaczy.
  2. Wskazanie na rolę edukacji na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego w kształtowaniu świadomości o zagrożeniach będących konsekwencją zażywania narkotyków.
  3. Przedstawienie dobrych praktyk w profilaktyce zagrożeń dopalaczami.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, jednymi z podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są szkoły oraz uczelnie wyższe.

Program konferencji

Zobacz Program Konferencji

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt do 18 kwietnia 2017r. na adres e-mail:
rafal.kamprowski@amu.edu.pl


Udostępnij:

Share on Google+

Informację wprowadził/a: Julia Ruminiecka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.