Oceaniczni poszukiwacze złota z UAM
Wiadomość, opublikowana 11-08-2017

Jakub Ciążela z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z 30 naukowców z całego świata, którzy prowadzą pierwszy w historii odwiert do płaszcza Ziemi na Oceanie Indyjskim, 1000 km na południe od Mauritiusu. Miejscem odwiertu jest Atlantis Bank – niegdyś wyspa, obecnie znajdująca się 700 metrów pod wodą.

Cenne metale migrują między płaszczem Ziemi a dnem oceanu. Choć złoża występują na powierzchni dna oceanu, metale docierają tam z głębi Ziemi. Najlepszym sposobem na poznanie tych procesów są głębokie wiercenia oceaniczne. Do badań wykorzystuje się zarówno tradycyjne techniki, takie jak mikroskop optyczny do rozpoznawania minerałów, jak i najnowocześniejsze np. femtosekundową ablację laserową podłączoną do spektrometru mas z indukcyjnie sprzężoną plazmą, która pozwala na pozwala na określanie koncentracji nawet bardzo rzadkich metali takich jak złoto czy tellur. Wiązka lasera jest tak dokładna, że można ustalić skład chemiczny i izotopowy danego minerału w polu o średnicy 5 mikrometrów".

Badania pomogą w przyszłej eksploatacji surowców z głębi oceanów przez państwa i firmy.

W badaniach próbek na lądzie, które finansowane są w ramach Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, uczestniczy jeszcze dwóch badaczy z naszego Uniwersytetu, prof. Andrzej Muszyński oraz Bartosz Pieterek. 

Pierwsze wyniki badań poznańskich naukowców na temat migracji metali między płaszczem Ziemi a skorupą oceaniczną opublikowano na łamach czasopisma Geology.

O pracy badaczy z UAM napisały m.in.:

Polska Agencja Prasowa - http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,415138,czy-pod-oceanem-sa-zyly-zlota.html;

Rzeczpospolita - http://www.rp.pl/Nauka/308029932-Bogactwa-mineralne-z-dna.html#ap-1

Informację wprowadził/a: Marta Grunwald

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.