Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza - międzynarodowa konferencja naukowa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydarzenie, trwa od 07-12-2017 do 08-12-2017

Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej p.t. „Dezintegracja i upadek ZSRR. W perspektywie ćwierćwiecza” organizowanej w dniach 7 i 8 grudnia 2017 r.

Ćwierć wieku temu dysfunkcjonalność systemu funkcjonującego w ZSRR osiągnęła próg, poza którym był już tylko upadek. Jego symptomy widoczne były wyraźnie już w dekadzie lat osiemdziesiątych, apogeum zaś nastąpiło w latach 1989 -1991. W ramach organizowanej przez nas konferencji chcielibyśmy zająć się właśnie tymi procesami i wydarzeniami, których skutkiem stał się ostateczny upadek ZSSR w końcu roku 1991.  

W 25 rocznicę tych wydarzeń warto poddać krytycznej refleksji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych proces dezintegracji i fakt upadku państwowości sowieckiej. Refleksja ta powinna mieć możliwie szeroki i wieloaspektowy charakter, i dotyczyć:

  • Szeroko rozumianego podłoża dezintegracji ZSRR w latach 80-ych. Przebiegu procesu rozpadu w l. 1989-1991
  • Konsekwencji procesu dezintegracji i upadku ZSSR dla porządku geopolitycznego, zarówno w wymiarze regionalnym, jak również globalnym

W ramach każdego z tych wymiarów interesować nas będą następujące kwestie szczegółowe:

  • Kształtowanie się systemu władzy. Partia i jej aparat. Nomenklatura. Procesy decyzyjne
  • Sytuacja gospodarcza
  • Kryzys porządku społecznego (kultura pracy, przestępczość, korupcja, etc.)
  • Kwestie narodowościowe (centrum – peryferie, proces uniezależniania się republik)
  • Uwarunkowania międzynarodowe. Upadek imperium, refleksja porównawcza.
  • Przemiany sceny politycznej w ZSRR (opozycja, rekonstrukcja systemu partyjnego)
  • Kultura, religia, myśl polityczna.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

opłata pełna – 400 zł

opłata ulgowa – 300 zł (dla pracowników UAM i członków OBiEE)

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, wyżywienie oraz udział w recenzowanej publikacji. Możemy pośredniczyć w rezerwacji noclegów.

Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej do dnia 20 listopada 2017 r.

– nr 79 1610 1133 2003 0051 4927 0004  (Bank SGB-Bank Spółka Akcyjna) (w tytule przelewu proszę wpisać: „Dezintegracja+ Nazwisko Uczestnika”).

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem:

http://obiee.amu.edu.pl/konferencje-naukowe/dezintegracja-i-upadek-zsrr-w-perspektywie-cwiercwiecza/dezintegracja-i-upadek-zsrr-formularz-zgloszeniowy/

Informacje nt. konferencji dostępne będą na bieżąco na stronie internetowej Organizatorów: tj. Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej: http://obiee.amu.edu.pl/ oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM: www.wnpid.amu.edu.pl.

Ewentualne pytania prosimy kierować do:

Dr hab. Elżbieta Lesiewicz: elzbieta.lesiewicz@amu.edu.pl

Dr Paweł Stachowiak: pawel.stachowiak@amu.edu.pl

Informację wprowadził/a: Marcin Piechocki

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.