Komunikat kwestora - zamknięcie roku 2017
Wiadomość, opublikowana 05-12-2017

Szanowni Państwo,
w związku z przygotowaniami do sporządzenia sprawozdań finansowych związanych z zamknięciem roku 2017 uprzejmie proszę o przekazanie do Kwestury dokumentów dotyczących wydatków tego roku w terminie do 19 stycznia 2018 r.

W szczególności dotyczy to:

  • faktur VAT krajowych związanych z zakupem towarów i usług,
  • faktur dewizowych,
  • rachunków,
  • not księgowych,
  • delegacji służbowych,
  • innych dokumentów potwierdzających wydatki 2017 r.

Jednocześnie informuję, że wydatki z działalności statutowej na rozwój młodej kadry oraz działalności statutowej na restrukturyzację, aby mogły być do tej działalności zakwalifikowane w roku 2017, powinny zostać zapłacone do 31 grudnia 2017 r. Uprzejmie proszę o przekazywanie tych dokumentów w terminie do 18 grudnia 2017 r.

Do 05 stycznia 2018 r. należy dostarczyć:

  • dokumenty dotyczące rozliczenia wpłat zaewidencjonowanych w kasach fiskalnych,
  • kopie wystawionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych UAM faktur sprzedaży.

Wpłaty przyjęte do dnia 31 grudnia 2017 r. przez jednostki organizacyjne Uczelni na postawie kwitariuszy przychodowych lub zaewidencjonowanych w kasie fiskalnej powinny zostać rozliczone do dnia 31.12.2017 r. (poza godzinami pracy Kasy UAM wpłaty można dokonać w oddziale BZ WBK S.A. bezpośrednio na rachunek bankowy Uczelni nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 wpisując w tytule nr kasy fiskalnej oraz nazwę jednostki organizacyjnej).

Do 15 grudnia 2017 r. będą udzielane zaliczki na delegacje i zakup towarów i usług.

Z pobranych zaliczek proszę rozliczyć się najpóźniej do 27 grudnia 2017 r.

Z poważaniem
Kwestor
Agnieszka Palacz

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.