Komunikat kwestora
Wiadomość, opublikowana 02-03-2018
Szanowni Państwo,
mając na uwadze liczne pytania odnoszące się do oświadczenia dotyczącego możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu w związku z wykonywaną działalnością naukowo-dydaktyczną oraz badawczo-rozwojową (dalej: oświadczenie dotyczącego wynagrodzenia-honorarium) uprzejmie informuję, iż Senat naszej Uczelni podjął w dniu 29 stycznia 2018 roku stosowną uchwałę w sprawie kosztów uzyskania przychodu pracownika wykonującego prace twórcze  (https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0010/347779/Uchwala_116_koszty-prace-tworcze.pdf).

Jednocześnie wyjaśniam, iż obowiązek odrębnej archiwizacji przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w celu udokumentowania przed organami podatkowymi, dotyczy utworów powstałych w wyniku pracy twórczej tylko na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i w ramach stosunku pracy.

Podpisanie oświadczenia dotyczącego wynagrodzenia-honorarium nie wyklucza tym samym możliwości osiągniecia przychodu będącego efektem pracy twórczej (np. z tytułu umowy o dzieło, zlecenia, umowy autorskiej, licencyjnej lub innych) na rzecz innych podmiotów (zewnętrznych wobec UAM), uprawniającej do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu, co jednak może podlegać odrębnej ewidencji i nie wpływa na sposób określenia, ani na wysokość honorarium w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy z UAM.
z poważaniem
Agnieszka Palacz
kwestor

Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.