Nowy konkurs PO WER Trzecia Misja Uczelni
Wiadomość, opublikowana 23-04-2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  na „Trzecią Misję Uczelni”.  Konkurs dotyczy opracowania przez uczelnie wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi, programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów i szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku) dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Projekt powinien trwać nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy.
Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane w okresie: 18 maja - 26 czerwca 2018 roku. Aplikacji dokonuje się wyłącznie: za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) .

Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu,  w celu realizacji projektu nawiąże formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.
Projekt obejmuje wyłącznie realizowane wspólnie przez wnioskodawców i podmioty wskazane w ww. kryterium dostępu działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 200 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 194 000 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.
Po rozstrzygnięciu konkursu Instytucja Organizująca Konkurs może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: NCBiR

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.