NOWY KONKURS PO WER - PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
Wiadomość, opublikowana 25-04-2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  na „Programy kształcenia nauczycieli”, dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane w okresie: 26 kwietnia – 13 czerwca 2018  roku. Aplikacji dokonuje się wyłącznie: za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) .

Projekt przewiduje opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską. Programy kształcenia realizowane w projekcie muszą być opracowane w oparciu o modele wypracowane w projekcie pozakonkursowym realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli (nr projektu POWR.03.01.00-00-P008/16).
Programy muszą określać podstawowe efekty kształcenia oraz metody ich osiągania przez studentów. Programy muszą zawierać treści istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Stworzone programy kształcenia powinny przyczynić się również do rozwoju kompetencji pedagogicznych, kompetencji społecznych studentów. Mają one uwzględniać nowoczesne metody pedagogiczne oraz zastosowanie narzędzi cyfrowych.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 200 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 194 000 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.
Maksymalna wartość projektu dla uczelni kształcących powyżej 12.000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) wynosi  12 000 000 PLN.
Po rozstrzygnięciu konkursu Instytucja Organizująca Konkurs może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBiR

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.