Podpisano umowę projektu „Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich - zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej”
Wiadomość, opublikowana 19-07-2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- Partner KSOW informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji Urbanistyczny i planistyczny rozwój obszarów wiejskich – zasady prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej (projekt pilotażowy).

Operacja mająca na celu identyfikację urbanistycznego potencjału wsi wielkopolskiej, ocenę prawidłowości sposobu zabudowy i zagospodarowania w oparciu o wiedzę teoretyczną i czynniki lokalne, a następnie określenie wzorca właściwych rozwiązań architektonicznych  i przestrzenno-funkcjonalnych  dla prawidłowego rozwoju wybranych miejscowości  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

- upowszechnienie wiedzy/uświadomienie/przeszkolenie (w ramach konferencji) około 30-40 osób z zakresu prawidłowego kształtowania przestrzeni wsi wielkopolskiej będących przedstawicielami samorządów lokalnych gmin województwa wielkopolskiego lub/i mieszkańców województwa wielkopolskiego lub/i innych osób zainteresowanych podjętą problematyką;

- opracowany w formie raportu katalog dobrych i złych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych – pozytywnie lub negatywnie oddziaływujących na rozwój przestrzenny miejscowości, który będzie stanowić podstawę przy podejmowaniu decyzji w zakresie przestrzennego kształtowania obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego, w precyzowaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz określaniu celów strategii rozwoju miejscowości.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.