Poszukujemy studenta/doktoranta do współpracy w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
Wiadomość, opublikowana 01-08-2018

Projekt: Ewolucja specjalizacji i dyspersji w dwukierunkowym eksperymencie selekcyjnym na przykładzie inwazyjnego roztocza Aceria tosichella.


Poszukujemy studenta/doktoranta do współpracy w ramach projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Celem projektu jest eksperymentalne przetestowanie hipotezy czy istnieje wzajemna ewolucyjna zależność między specjalizacją żywicielską a dyspersją u roślinożernych pasożytów. Obiektem badawczym jest najbardziej inwazyjna linia roztocza Aceria tosichella (ang. wheat curl mite: WCM), która jest jednym z najważniejszych ekonomicznie organizmów eksploatujących pszenicę i od kilkunastu lat rozszerza swój zasięg. Projekt będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Lizbonie. 

Zadania dla stypendysty obejmują: opiekę nad hodowlami roztoczy, przeprowadzanie eksperymentów selekcyjnych, ocenę tempa wzrostu populacji i efektywności dyspersji, przygotowanie materiału do analiz genetycznych, aktywny udział w życiu naukowym zespołu badawczego, udział w przygotowywaniu maszynopisów publikacji. 
Wymagane: 
  • doświadczenie w pracy z roślinożernymi roztoczami należącymi do nadrodziny Eriophyoidea (obserwacje mikroskopowe, praca z żywymi roztoczami), 
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym sprawną komunikację oraz pisanie tekstów naukowych, 
  • samodzielność, gotowość do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, 
  • umiejętność pracy w zespole,
  • doświadczenie w badaniach ekologicznych lub ewolucyjnych,
  • udokumentowana aktywność naukowa. 

Aplikacje zawierające: list motywacyjny, CV, opis dotychczasowych osiągnięć naukowych proszę przesłać na adres skoracka@amu.edu.pl dodając „stypendysta” w tytule wiadomości, do 15 września 2018. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.


Informację wprowadził/a: Magdalena Dylewska

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.