Wymiana międzyuczelniana na rok 2019
Wiadomość, opublikowana 30-11-2018

Dział Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na wyjazdy zagraniczne realizowane w ramach umów międzyuczelnianych do niżej wymienionych Uniwersytetów:

 • Uniwersytet w Liège (Belgia) - 3 osoby na 10 dni
 • Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie (Czechy) - 6 osób na 5 dni
 • Uniwersytet im. Arystotelesa w Salonikach (Grecja) - 2 osoby na 7 dni
 • Uniwersytet w Greifswaldzie: 6 osób na 5 dni

Wyjazdy do Brna i Liège przeznaczone są dla pracowników naukowych i doktorantów UAM, natomiast  wyjazdy do Greifswaldu oraz Salonik przeznaczone są wyłącznie dla pracowników naukowych.

W przypadku wyjazdu do wszystkich ośrodków akademickich koniecznym warunkiem jest nawiązanie wcześniejszych kontaktów naukowych.

Wszystkie wyjazdy do w/w ośrodków mogą zostać zrealizowane w roku kalendarzowym 2019 (z wyjątkiem Kilonii-wyjazdy w roku akademickim 2019/2020).
Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy):

 1. oferta skierowana do wszystkich jednostek UAM:
  • pobyt naukowo-badawczy 5-miesięczny - 1 osoba (pracownicy naukowi i doktoranci, też z IFG)
  • wakacyjny kurs języka niemieckiego - 4 osoby (tylko studenci studiów I i II stopnia, oprócz studentów germanistyki).
 2. oferta skierowana wyłącznie do Instytutu Filologii Germańskiej UAM:
  • lektorat języka niemieckiego dla cudzoziemców - 1 osoba/rok
  • 4 tygodnie pobytu naukowo-badawczego dla doktorantów - 2 osoby
  • wakacyjny kurs języka niemieckiego dla studentów - 4 osoby (germanistyka)

Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (Niemcy): 6 pracowników naukowych na 5-dniowy pobyt naukowo-badawczy w 2019.
Stypendium do Kilonii (oprócz kursu wakacyjnego, który zwykle odbywa się na przełomie lipca i sierpnia) zostanie przyznane na rok akademicki 2019/2020 i może zostać zrealizowane najwcześniej we wrześniu 2019, o ile strona zapraszająca wyrazi na to zgodę. Wymagane jest nawiązanie kontaktu naukowego i wypełnienie formularza Wissenschaftlicher Lebenslauf.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur na wszystkie stypendia na załączonym formularzu Zgłoszenie kandydata.

Wysłanie pracownika naukowego i doktoranta wiąże się z możliwością przyjęcia przez Wydział gościa z uczelni partnerskiej (opłacenie zakwaterowania) oraz zapewnienia tej osobie diet pobytowych w wysokości od 50 do 200 zl dziennie lub pokrycia kosztów uczestnictwa w kursie j. polskiego w UAM studenta z Kilonii (koszt 790 Euro, cena w 2018 r.).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21.12.2018 r.
Dodatkowe informacje:

DWZ, Coll. Martineum, ul. św. Marcin 78
Belgia: mgr Joanna Domagała, pok. 201
tel. 061/829 44 75, e-mail: zadarko@amu.edu.pl
Czechy i Niemcy: mgr Joanna Janas, pok.214
tel. 061/829 44 34, e-mail: joanna.janas@amu.edu.pl
Grecja: mgr Karolina Choczaj, pok. 201
tel. 061/829 4385, e-mail: karmench@amu.edu.pl


Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.