Stypendia rządu szwajcarskiego na pobyty badawcze, studia doktoranckie oraz staże postdoc
Wiadomość, opublikowana 05-08-2019

Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng

Zasady rekrutacji:

Osoby, które spełniają kryteria formalne otrzymają drogą mailową do wypełnienia formularze szwajcarskie wraz z objaśnieniami.

Szczegółowych informacji udziela Ambasada Szwajcarii w Warszawie - prosimy o kontakt z p. Agnieszka Arzt: agnieszka.arzt@eda.admin.ch

Zainteresowanych otrzymaniem formularza prosimy o kontakt z p. Elżbietą Dybcio-Wojciechowską elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć do 15 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2020 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

Dodatkowe uwagi dotyczące wypełniania wniosków:

  • dokumenty muszą być ułożone według kolejności, określonej w instrukcji;
  • w przypadku dokumentów z tłumaczeniami, najpierw należy umieścić tłumaczenie potem dokument tłumaczony;
  • dyplomy należy układać od najmłodszego do najstarszego tzn. najpierw dyplom ukończenia studiów doktoranckich potem magisterskich a następnie licencjackich/inżynierskich;
  • konieczne jest dołączenie wykazów ocen z przebiegu studiów (suplementów do dyplomów)- dotyczy to również studiów doktoranckich. Jeżeli ocen nie było, należy dołączyć stosowne oświadczenie by uniknąć dodatkowych wyjaśnień lub zakwalifikowania wniosku jako niekompletny;
  • nie należy zszywać ani spinać dokumentów (spięte/zszyte mogą pozostać tylko tłumaczenia przysięgłe, resztę dokumentów należy w miarę potrzeby rozdzielić);
  • nie należy wkładać dokumentów do koszulek, teczek ani segregatorów;
  • listy polecające powinny być w zamkniętych kopertach –  wystarczy jeden egzemplarz każdego z dwóch wymaganych listów;
  • należy podpisać formularz aplikacyjny oraz research plan.

Szczegółowe informacje na stronie www.nawa.gov.pl

Informację wprowadził/a: Joanna Janas

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.