Oferta pracy - księgowa w Dziale Płac i Stypendiów
Wiadomość, opublikowana 19-08-2019

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko księgowej w Dziale Płac i Stypendiów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne);
 • znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem wynagrodzeń;
 • kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty ds. wynagrodzeń i rozliczeń;
 • znajomość przepisów podatkowych, regulacji prawnych w zakresie kodeksu pracy oraz przepisów ZUS (dot. naliczania i potrącania składek);
 • sprawne posługiwanie się pakietem MS Office;
 • znajomość obsługi programu Płatnik;
 • dobra organizacja pracy, zdolności interpersonalne, samodzielność i systematyczność.

Zakres obowiązków:

 • bieżącą weryfikację dokumentów oraz danych;
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac, przygotowywanie raportów kontrolnych;
 • sporządzanie deklaracji i prowadzenie rozliczeń dla pracowników z urzędem skarbowym i ZUS;
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej instytucji;
 • możliwość zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z poniższą klauzulą proszę nadsyłać do dnia 30.09.2019 r. na adres mailowy barbara.skrzeczynska@amu.edu.pl.


Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.

Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.