Oferta pracy: technik automatyk (umowa na zastępstwo)
Wiadomość, opublikowana 09-09-2019

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatrudni pracownika na stanowisko Technik automatyk (umowa na zastępstwo).
Miejsce pracy: Budynek Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii.

Ogólny zakres obowiązków:

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie m.in. za wykonywanie działań naprawczo-konserwacyjnych, analizowanie przyczyn powstawania awarii oraz zapobieganie ich występowaniu, a także za prowadzenie bieżącego nadzoru nad pracą oraz obsługiwaniem urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych zamontowanych w budynkach WCZT w tym:

 • Central wentylacyjnych, aparatów grzewczo – wentylacyjnych, wentylatorów
 • Klimatyzatorów i klimakonwektorów
 • Automatyki, systemu BMS, szaf sterowniczych i rozdzielni niskiego napięcia
 • Nagrzewnic, chłodnic, nawilżaczy parowych i wodnych.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie kierunkowe (preferowane wyższe o profilu automatyka i robotyka)
 • ważne uprawnienia SEP - świadectwo kwalifikacyjne „E” do 1kV uprawniające do zajmowania się eksploatacją, konserwacją i montażem sieci i urządzeń
 • min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • umiejętność pracy na podstawie dokumentacji technicznej
 • dokładność i precyzja
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 20 września 2019 r. na adres so@amu.edu.pl

W składanych dokumentach CV prosimy umieścić klauzulę zgody o następującej treści:

 „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.


Informację wprowadził/a: Małgorzata Grajdek

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.