MOZART
Wiadomość, opublikowana 14-02-2020

Konkurs na polsko-austriackie projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach nauki. Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W ramach konkursu można otrzymać środki na:

  • wynagrodzenie dla zespołu badawczego,
  • stypendia dla studentów lub doktorantów,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej
  • oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

  • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe;
  • ELANE (FWF's Electronic Application Portal) dla wniosków wspólnych składanych do FWF przez austriackie zespoły naukowe.
    Wniosek krajowy należy złożyć w najbliższym możliwym terminie następującym po złożeniu wniosku wspólnego do systemu ELANE, nie później niż do dnia 21 lutego 2020 r.
Dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacji o konkursie znajdują się na stronie:

Termin składania wniosków w konkursie upływa w dniu 21 lutego 2020 r.
Wersję papierową wniosku wraz z podpisem Dziekana oraz formularzem zgłoszenia projektu należy złożyć w CWP przed wysłaniem wniosku przez system do instytucji finansującej. Poprawność wypełniania wniosku należy wcześniej skonsultować z CWP.
Osoba do kontaktu z CWP: Arleta Borowiak, tel. +4861 824-016, e-mail: arletab@amu.edu.pl,

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.