XVI Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki
Wydarzenie, trwa od 06-03-2020 do 07-03-2020

Baner 
XVI Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki Ontologie Przyrodoznawstwa

Wydział Filozoficzny i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na 

XVI Ogólnopolską Konferencję Filozofii Fizyki

ONTOLOGIE PRZYRODOZNAWSTWA

która odbędzie się 6-7 marca 2020 r. w Auli im. Arkadiusza Piekary na Wydziale Fizyki UAM,  ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 (dawniej ul. Umultowska 85)

Patronat: Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Program konferencji

Piątek, 6 marca

09.00 otwarcie prof. Zdzisław Błaszczak, prof. Antoni Szczuciński

09.05 wystąpienia Dziekana Wydziału Fizyki prof. Macieja Krawczyka i Dziekana Wydziału Filozoficznego prof. Romana Kubickiego

Część I, Przewodniczący sesji prof. Wojciech Nawrocik

09.15 O postawach fizyków wobec filozofii,  prof. Andrzej Łukasik, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

09.40 Wszechświat-Maszyna czyli Wszechświat-Słowo, prof. Michał Kurzyński, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10.05 Dynamiczna ontologia, ks. prof. Janusz Mączka, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

10.30 Ontologia Alberta Einsteina, prof. Henryk Drozdowski, Wydział Fizyki UAM

10.55 przerwa 

Część II, Przewodniczący sesji prof. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz

11.30 Czy ewentyzm jest ontologią fizyki?, prof. Jan Czerniawski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

11.55 Ontologia fulerenu, prof. Henryk Szydłowski, Wydział Fizyki UAM

12.20 Ontologia czasoprzestrzeni i teoria kwantowa: nowe kontrowersje filozoficzne, prof. Marek Woszczek, Wydział Filozoficzny UAM

12.45 Minimalizm w ontologiach fizycznych, mgr Damian Luty, Wydział Filozoficzny UAM

13.10 przerwa

14.15 zwiedzanie Centrum NanoBioMedycznego UAM, prof. Stefan Jurga

Część III, Przewodnicząca sesji prof. Małgorzata Śliwińska-Bartkowiak

15.30 Czym jest to, co nazywamy przyrodą. Refleksje filozofa przyrody, prof. Anna Lemańska, Katedra Filozofii Przyrody Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15.55 Zdrowy rozsądek i intuicja – źródła poznania naukowego czy podglebie ignorancji i irracjonalizmu?, prof. Jarosław W. Kłos, Wydział Fizyki UAM

16.20 Ontologia głębokiej ekologii – studium przypadku, prof. Antoni Stasch, Europejska Akademia Technologii i Zarządzania w Oedheim

16.45 przerwa

Część IV, Przewodniczący sesji prof. Marek Woszczek

17.10 Ontology - an mission impossible?, dr Piotr-Paweł Repczyński, Instytut Badań Interdyscyplinarnych w Poznaniu

17.35 Dylematy ontologiczne Nielsa Bohra, prof. Antoni Szczuciński, Wydział Filozoficzny UAM

18.00 zakończenie I dnia obrad

Sobota, 7 marca

Część V, Przewodniczący sesji prof. Andrzej Dobek

09.00 Światy Gulliwera okiem fizyka, czyli co ogranicza wielkość organizmów,  dr Krzysztof Gębura, Wydział Fizyki UAM

09.25 Rola informacji w funkcjonowaniu bytów biologicznych, dr Tomasz Kubiak, PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

09.50 Czym jest, a czym nie jest teoria inteligentnego projektu, dr Grzegorz Malec, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego

10.15 Spór o ontologię inteligentnego projektu, prof. Kazimierz Jodkowski, dr Dariusz Sagan, Instytut Filozofii UZ

10.40 przerwa

Część VI, Przewodniczący sesji prof. Zdzisław Błaszczak

11.10 Ontologia a ideologia i światopogląd. Współczesne epistemiczne układy odniesienia w nauce, prof. Krzysztof J. Kilian, Instytut Filozofii UZ

11.35 Neutralność ontologiczna nowego eksperymentalizmu, prof. Piotr Bylica, Instytut Filozofii UZ

11.50 Paul Dirac jako zwolennik obecności wartości estetycznych w fizyce, mgr Magdalena Łata, UW/UMCS

12.15 Czy Mona Lisa uśmiecha się do naturalistów?, dr Hanna Cytryńska

13.00 zakończenie konferencji

Informację wprowadził/a: Marek Nowak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.