NCBiR ogłosiło ogłosiło konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015
Wiadomość, opublikowana 26-05-2015
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z dniem 20 maja 2015 r. ogłosiło konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER).

Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do uzyskania kompetencji wskazanych poniżej do wyboru:

  • zawodowych,
  • komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i językowych,
  • w zakresie przedsiębiorczości,
  • informatycznych, w tym wyszukiwania informacji,
  • analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów.


Uzyskiwanie wybranych kompetencji musi odbywać się w formach zapewniających maksymalną efektywność. W związku z tym uzyskiwanie wybranych kompetencji musi być przeprowadzone z użyciem nie mniej niż trzech ze wskazanych poniżej typów działań:

  • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,
  • uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zwiększenie ich zaangażowania w realizację programów kształcenia (np. wizyty studyjne u pracodawców, zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym), służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy,
  • współpraca z zagranicznymi podmiotami na kierunkach kształcenia objętych projektem.

Więcej informacji na stronie NCBiR.

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.