W dniu 13 sierpnia 2013 r. zmarł prof. zw. dr hab. Wiesław Daszkiewicz
Wiadomość, opublikowana 14-08-2013
Wiesław Daszkiewicz był profesorem w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należał do najwybitniejszych przedstawicieli nauki procesu karnego w Polsce. Stanowił autorytet dla wielu pokoleń prawników.

Prof. Wiesław Daszkiewicz urodził się 12 lipca 1927 r. w Aleksandrowie Kujawskim. Był absolwentem Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1953 – 1961 pracował na stanowisku asystenta, a po obronie rozprawy doktorskiej w 1959 r.  kontynuował pracę jako docent na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1961 r. objął stanowisko kierownika Katedry Postępowania Karnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako profesor zwyczajny pracował także w Instytucie Państwa i Prawa PAN w Warszawie. W roku 1990 ponownie związał się z Katedrą Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w której pracował aż do przejścia na emeryturę w 1997 r.

Profesor Daszkiewicz był autorem ponad 300 publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego, prawa karnego materialnego, ustroju organów ochrony prawnej, prawa medycznego, prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony dóbr osobistych oraz rehabilitacji osób bezprawnie represjonowanych.

Był członkiem komitetów redakcyjnych czasopism prawniczych, m. in. „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” oraz „Państwa i Prawa”. Uczestniczył aktywnie w pracach Komisji do Spraw Reformy Prawa Karnego oraz Rady Legislacyjnej.

Profesor Daszkiewicz był też nauczycielem wielu pokoleń polskich prawników, gdyż przez 36 lat prowadził zajęcia dydaktyczne na uniwersytetach.

Wraz z jego śmiercią całe środowisko naukowe poniosło nadzwyczaj dotkliwą stratę. 

Informację wprowadził/a: USI Prawo

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.