Bezpłatne studia podyplomowe z zakresu ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wiadomość, opublikowana 07-06-2013
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczyna rekrutację słuchaczy na ostatnią, IV edycję studiów podyplomowych z zakresu ochrony własności intelektualnej w roku akademickim 2013/2014. Studia organizuje Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w ramach projektu „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej”.

Wykładowcami są specjaliści Wydziału Prawa i Administracji UMCS, zaś zajęcia praktyczne (wyszukiwanie informacji patentowych w specjalizowanych bazach danych) odbędą się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Studia adresowane są wyłącznie do pracowników szkół wyższych, którzy po ich ukończeniu będą przygotowani do prowadzenia wykładów z zakresu ochrony własności intelektualnej w swoich uczelniach na wszystkich stopniach kształcenia. Ich celem jest stworzenie możliwości uzyskania przez uczelnie wykładowców – pracowników wydziałów innych, niż wydziały prawa, będących specjalistami w zakresie kierunków realizowanych na własnym wydziale i jednocześnie mających kwalifikacje do nauczania podstaw ochrony własności intelektualnej i praw autorskich. Potrzeba dysponowania wykładowcami takiego przedmiotu wynika z regulacji związanych z  Procesem Bolońskim, ponieważ kształcenie studentów w zakresie ochrony własności intelektualnej wprowadzone zostało do obowiązujących standardów kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenia.

Udział w studiach jest bezpłatny, dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV, Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2, Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym. Studia będą prowadzone w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych przez 2 semestry, łącznie 220 godzin zajęć.

Program studiów został opracowany pod patronatem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu Patent PLUS finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słuchacz, uzyskujący świadectwo ukończenia studiów, będzie posiadał wiedzę z zakresu:

  1. Prawo własności intelektualnej w systemie prawa
  2. Teoria prawa, prawo cywilne i administracyjne
  3. Prawo autorskie
  4. Prawo patentowe
  5. Prawo wzorów przemysłowych
  6. Prawo znaków towarowych
  7. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolistycznych
  8. Informacja patentowa
  9. Ochrona własności intelektualnej i regulacje w prawach wyłącznych uczelni.

Zapraszam Państwa do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Biologii i Biotechnologii naszego Uniwersytetu oraz kierowanie na studia pracowników Uczelni. Termin przyjmowania zgłoszeń na IV edycję 2-semestralnych studiów w roku akademickim 2013/2014 upływa 4 października 2013 roku, a rozpoczęcie zajęć planowane jest w połowie października 2013 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na studia wymaga akceptacji/skierowania kierownika jednostki macierzystej. Jest to czwarta-ostatnia edycja studiów podyplomowych.
    
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela mgr Agnieszka Pędzisz,
tel. 81-537-50-48, 
studiumbinoz@hektor.umcs.lublin.pl,
www.ochronawiipa.umcs.lublin.pl
Biuro Projektu „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu Ochrona własności intelektualnej”
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Biologii i Biotechnologii, pokój 145 B
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin

Informację wprowadził/a: Monika Sielicka

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.