Zasady ogłaszania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

Podstawy prawne:

  • art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • Załącznik nr 2 do Statutu UAM

Procedura:


Dział Kadr i Organizacji
Wydział
Uwagi

1. Wniosek kierowany do Prorektora ds. kadry i finansów o wyrażenie zgody na rozpisanie konkursu

2. Decyzja Rektora  wraz z numerem referencyjnym nadawanym przez DKiO
(Jednolita numeracja wg przykładowego wzoru:
24_WFPiK_adiunkt_1_2018)3. Powołanie komisji konkursowej oraz ustalenie warunków konkursu poddawanych pod akceptację Rady Wydziału.
4. Przygotowanie ogłoszenia konkursowego (wraz z klauzulami RODO - dostępne na stronie www) w języku polskim i angielskim.


5. Przekazanie ogłoszenia konkursowego do publikacji:
(Jednolita numeracja i nazywanie plików wg przykładowego wzoru: konkurs_ 24_WFPiK_adiunkt_1_2018)
30 dni przed konkursem
6. Publikacja ogłoszenia konkursowego - BIP i strona www7. Przeprowadzenie procedury konkursowej


8. Przekazanie formularza z wynikami konkursu i uzasadnieniem
(Jednolita numeracja i nazywanie plików wg przykładowego wzoru: wyniki_24_WFPiK_adiunkt_1_2018)
wzór formularza: dostępny na stronie www - informacja o wyniku konkursu https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/kadry-bhp-sprawy-socjalne-zwiazki-zawodowe/kadry/dzial-kadr-i-organizacji/formularze-i-wzory-dokumentow-dkio
   

9. Publikacja wyników konkursu - BIP i strona www

30 dni od rozstrzygnięcia konkursu

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.