Uchwała nr 105/2004
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 26 kwietnia 2004 r.

w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Pile

Na podstawie art. 64, ust. 5 pkt 3 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Pile. W ośrodku, po zapewnieniu niezbędnych warunków, prowadzone będą studia na kierunkach wynikających z potrzeb społeczności lokalnych oraz możliwości kadrowych Uniwersytetu.

§ 2

Rektor w drodze zarządzenia określa kierunki studiów realizowane w ośrodku zamiejscowym

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r
Prof. dr hab. Stanisław Lorenc

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.