Uchwała Nr 111/2009 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Centrum Nanobiomedycznego
Uchwała Nr 111/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2009 r.
w sprawie Centrum Nanobiomedycznego


Na podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 17 ust. 3 Statutu UAM, zważywszy na brzmienie § 46 ust. 2 pkt 3 i ust.3 statutu UAM uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uwzględniając fakt zawarcia przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

  1. w dniu 4 listopada 2006 r. porozumienia z Akademią Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z Akademią Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu oraz z Politechniką Poznańską w sprawie utworzenia jednostki wspólnej o nazwie "Centrum Nanobiomedyczne",
  2. w dniu 19 grudnia 2008 r. umowy partnerskiej z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz z Politechniką Poznańską w sprawie określenia praw i obowiązków partnerów w celu realizacji projektu "Międzyuczelniane Centrum Nanobiomedyczne", finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego,
Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pozytywnie opiniuje kierunek działania, zmierzający do wspólnego prowadzenia przez wyżej wymienione Uczelnie badań i kształcenia studentów w ramach jednostki wspólnej. W ocenie Senatu takie działania sprzyjają prowadzeniu badań w ujęciu interdyscyplinarnym, wpływając na rozwój Uniwersytetu i nauki.

§ 2.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu -  partner wiodący projektu zatrudnia Dyrektora Centrum Nanobiomedycznego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 107 ust. l i 3 Statutu UAM.


REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.