Uchwała nr 112/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz przeznaczenia środków na dodatki dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora
Uchwała nr 112/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia środków na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz  przeznaczenia środków na dodatki dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora


Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Senat UAM uchwala co następuje:

§ 1

Na podwyższenie uposażeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych nauczycieli akademickich, w tym rektora w kwocie 8.000,- zł miesięcznie, przeznacza się w roku 2010 kwotę 700.000,- zł ze środków nie pochodzących z dotacji budżetowej.

§ 2

Wprowadza się dla nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, zatrudnionych w UAM na podstawie mianowania i nie związanych umową o pracę w innych szkołach wyższych lub instytucjach, dodatki w wysokości 400,-  złotych przez 12 miesięcy w roku 2010 na łączną kwotę 835.000,- złotych ze środków nie pochodzących z dotacji budżetowej.

§ 3

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.