Uchwała nr 113/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej ze środków własnych
Uchwała nr 113/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej ze środków własnych  
 
§ 1

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Senat UAM wyraża zgodę na zwiększenie dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej wysokości wynagrodzeń ponad wysokość ustaloną rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o kwotę  560.000,- zł.

§ 2

Środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w administracji centralnej wypłacane będą ze środków wypracowanych przez Uczelnię.

§ 3

Uchwała niniejsza obowiązuje w okresie do dnia 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 roku.
R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.