Uchwała nr 114/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji z dochodów własnych

Uchwała nr 114/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji z dochodów własnych

§ 1

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Senat UAM wyraża zgodę na zwiększenie wysokości wynagrodzeń ponad wysokość ustaloną rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich o kwotę 3.386.000,- zł. oraz  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Wydziału Prawa i Administracji o kwotę 735.000,-  zł.

§ 2

Środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia pracowników Wydziału Prawa i Administracji wypłacane będą z dochodów własnych.

§ 3

Wydział jest zobowiązany zabezpieczyć środki finansowe na sfinansowanie pochodnych wynikających z wynagrodzeń ujętych w §1.

§ 4

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

§ 5

Uchwała niniejsza obowiązuje  od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.