Uchwała nr 122/2009 Senatu UAM z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich Wydziału Teologicznego z dochodów własnych
Uchwała nr 122/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich Wydziału Teologicznego z dochodów własnych


§ 1

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), Senat UAM wyraża zgodę na zwiększenie wysokości wynagrodzeń ponad wysokość ustaloną rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich Wydziału Teologicznego o kwotę 90.588,-  zł.

§ 2

Środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia pracowników Wydziału Teologicznego wypłacane będą z dochodów własnych.

§ 3

Wydział jest zobowiązany zabezpieczyć środki finansowe na sfinansowanie pochodnych wynikających z wynagrodzeń ujętych w §1.

§ 4

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest dziekan Wydziału Teologicznego.

§ 5

Uchwała niniejsza obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.