Zarządzenie nr 436/2014/2015 Rektora UAM z dnia 1 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 326/2013/2014 Rektora UAM z dnia 250 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacji staży zagranicznych, staży dla młodych doktorów oraz wizyt studyjnych, regulaminu przyznawania stypendiów dla młodych doktorów (postdoc) oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla profesorów wizytujących na UAM w ramach projektu: „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry”

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.