:
:
Proszę przepisać tekst z obrazka:
Security key
Wygeneruj nowy obrazek

Brak wiadomości do wyświetlenia.


Zadania

Dział Finansowy zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

  1. prowadzenie gospodarki kasowej i bankowej Uczelni w zakresie wpłat i wypłat w obrocie gotówkowym i bezgotówkowym w złotych polskich i w walutach obcych (poza wynagrodzeniami i stypendiami krajowymi), realizacja czeków, współpraca z bankami, w tym zakładanie i likwidacja rachunków bankowych, zabezpieczenie obrotu gotówkowego i pomieszczeń kasowych,
  2. lokowanie wolnych pozabudżetowych środków pieniężnych na kontach lokat terminowych,
  3. informowanie zainteresowanych jednostek o wpływających na konto Uczelni środkach finansowych,
  4. kontrola formalno - rachunkowa dokumentów stanowiących podstawę do płatności zagranicznych, zwrotu nadpłaconych należności, zwrotów wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz krajowych delegacji służbowych,
  5. ewidencja i egzekwowanie terminowego rozliczania zaliczek,
  6. wystawianie faktur i not księgowych dotyczących należności Uczelni z tytułu dochodów i zwrotu wydatków na rzecz Uczelni, w oparciu o dokumentację źródłową dostarczaną przez jednostki odpowiedzialne za te dochody i zwroty wydatków,
  7. wzywanie dłużników do zapłaty wierzytelności Uczelni, kierowanie spraw do radców prawnych w przypadku dalszego braku wpłaty,
  8. dokonywanie czynności związanych z rozliczeniem podatku VAT.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.