Dział Księgowości i Kosztów

Brak wiadomości do wyświetlenia.


Zadania:
  1. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie księgowości finansowej oraz ewidencji rozliczania kosztów,
  2. uzgadnianie kosztów oraz okresowe rozliczanie kosztów pośrednich na wszystkie rodzaje działalności,
  3. opracowywanie na wniosek uprawnionych osób informacji ekonomicznych o wykorzystaniu środków do celów planistycznych, aplikacyjnych oraz sprawozdawczych, 
  4. archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych,
  5. prowadzenie, we współpracy z Działem Ewidencji Majątku,  ewidencji pozabilansowej rzeczowych składników majątku nabytych lub wytworzonych w toku realizacji działalności badawczej