Aktualności - finanse - wszystkie

Pracownicze Programy Kapitałowe
Wiadomość, opublikowana 02-07-2019

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako jednostki sektora finansów publicznych, będą objęci programem Pracowniczych Planów Kapitałowych od dnia 1 stycznia 2021 roku.
Podstawa prawna  - ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215).

Więcej...
Komunikat kwestora
Wiadomość, opublikowana 08-04-2019

Szanowni Państwo,

Informuję, że z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.

Więcej...
Komunikat Kwestora
Wiadomość, opublikowana 08-02-2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w systemie AMURap  jest dostępna imienna informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 lub roczne obliczenie podatku PIT-40.

Więcej...
Staże zagraniczne finansowane z projektów Mobilność Plus, Sonatina, Uwertura, Coling – zasady opodatkowania i oskładkowania ryczałtów na pokrycie kosztów stażu
Wiadomość, opublikowana 28-01-2019

OSOBY BĘDĄCE PRACOWNIKAMI UAM

Zgodnie z przepisami istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych części otrzymanych na odbycie stażu naukowego środków. W zależności od długości trwania pobytu, zwolnienie to przysługuje pracownikowi za każdy dzień przebywania poza granicami kraju. Oznacza to, że za każdy dzień przerwy w odbywaniu stażu zagranicznego pracownikowi nie przysługuje zwolnienie od podatku.

Więcej...
Komunikat kwestora
Wiadomość, opublikowana 02-03-2018
Szanowni Państwo,
mając na uwadze liczne pytania odnoszące się do oświadczenia dotyczącego możliwości skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu w związku z wykonywaną działalnością naukowo-dydaktyczną oraz badawczo-rozwojową (dalej: oświadczenie dotyczącego wynagrodzenia-honorarium) uprzejmie informuję, iż Senat naszej Uczelni podjął w dniu 29 stycznia 2018 roku stosowną uchwałę w sprawie kosztów uzyskania przychodu pracownika wykonującego prace twórcze  (https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0010/347779/Uchwala_116_koszty-prace-tworcze.pdf).
Więcej...
Formularze wniosków NCN: FUGA 5, ETIUDA 4, TANGO 2 już dostępne w systemie OSF
Wiadomość, opublikowana 18-01-2016

Formularze wniosków NCN: FUGA 5, ETIUDA 4, TANGO 2 już dostępne w systemie OSF.

Więcej...
Komunikat kwestora dot. ZUS
Wiadomość, opublikowana 01-09-2015
Szanowni Państwo, w związku z przesyłanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomieniami o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od dokonanych w 2012 roku wypłat dofinansowania kosztów wypoczynku indywidualnego pracowników oraz ich dzieci i dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, uprzejmie informuję, że świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych były wypłacane zgodnie z obowiązującym w uczelni Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodnionym z działającymi na uczelni organizacjami związkowymi, na podstawie wniosków złożonych przez pracowników. Więcej...
Prof. Paweł Domański i prof. Artur Jarmołowski z UAM laureatami konkursu Maestro 5
Wiadomość, opublikowana 28-01-2014
Organizowany przez Narodowe Centrum Nauki konkurs Maestro 5 jest konkursem na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Wśród tegorocznych laureatów programu znalazło się dwóch naukowców z UAM: prof. zw. dr hab. Paweł Domański z Wydziału Matematyki i Informatyki i prof. zw. dr hab. Artur Jarmołowski z Wydziału Biologii. Więcej...
Broszury informacyjne MNiSW
Wiadomość, opublikowana 24-04-2013
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało dwie, skierowane do studentów oraz młodych naukowców, broszury informacyjne dotyczące stypendiów, konkursów i programów. Z treścią tych wydawnictw można zapoznać się na stronie internetowej MNiSW: www.nauka.gov.pl.
Więcej...
Profesorowie Uniwersytetu wśród laureatów prestiżowych konkursów NCN MAESTRO 3 i HARMONIA 3
Wiadomość, opublikowana 01-02-2013
21 stycznia 2013 r. ogłoszono wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki MAESTRO 3 i HARMONIA 3. Miło nam poinformować, że w zaszczytnym gronie laureatów znaleźli się profesorowie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. dr hab. Michał Giersig i prof dr hab. Jacek Gawroński z Wydziału Chemii oraz prof. dr hab. Tomasz Łuczak z Wydziału Matematyki i Informatyki zostali laureatami konkursu MAESTRO 3, a prof. dr hab. Stefan Lis z Wydziału Chemii, prof. UAM dr hab. Maciej Kozak z Wydziału Fizyki i prof. UAM dr hab. Arkadiusz Marciniak z Wydziału Historycznego – konkursu  HARMONIA 3. Serdecznie gratulujemy!
Więcej...
Nagrody i stypendia artystyczne, naukowe i sportowe Miasta Poznania
Wiadomość, opublikowana 24-10-2012
16 października 2012 r. w Sali Białej Urzędu Miasta odbyła się coroczna uroczystość wręczenia nagród i stypendiów Miasta Poznania dla młodych zdolnych osób z poznańskiego środowiska artystycznego, naukowego i sportowego. Wśród nagrodzonych znaleźli się badacze z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mgr Rafał Ilnicki z Wydziału Nauk Społecznych otrzymał stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badania wpływu techniki na kulturę, mgr Andonis Karachitos z Wydziału Biologii za badania dotyczące mechanizmów cytoprotekcyjnego działania mino cykliny, mgr Monika Wałęsa-Chorab z Wydziału Chemii za zaprojektowanie i zdefiniowanie kompleksów supramolekularnych jonów metali przejściowych z nowymi ligandami N-heterocyklicznymi oraz zbadanie ich właściwości fizykochemicznych oraz mgr Krystian Pyta z Wydziału Chemii za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii organicznej i pogranicza chemii i biochemii.
Więcej...
Sesja informacyjna na temat możliwości stypendialnych w USA
Wiadomość, opublikowana 18-10-2012
Z inicjatywy prorektora prof. dr. hab. Jacka Witkosia oraz Działu Współpracy z Zagranicą 16 października 2012 r. w Sali Senatu w Collegium Minus odbyła się kolejna sesja informacyjna dotycząca możliwości stypendialnych w USA, podczas której Aleksandra Augustyniak z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta z Warszawy poruszyła m.in. zagadnienia dotyczące finansowania studiów podyplomowych, stypendiów Fulbrighta dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz udzieliła wskazówek, jak dokonać wyboru odpowiedniej uczelni w Stanach Zjednoczonych. Gośćmi spotkania byli: Małgorzata Krasowska – nowy dyrektor wykonawczy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie, Urszula Dziuba z Agencji Konsularnej Stanów Zjednoczonych w Poznaniu oraz stypendyści Fulbrighta: Allison Johnson w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Peter Wingrove w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.