Dział Inwentaryzacji

Brak wiadomości do wyświetlenia.


Zadania

Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji zajmuje się obsługą administracyjną następujących spraw:

  1. sporządzanie rocznych i czteroletnich planów inwentaryzacji drogą spisu z natury,
  2. przeprowadzanie spisów z natury zgodnie z planem w terminach określonych zarządzeniem Kanclerza i ich rozliczenie,
  3. powiadamianie jednostek o terminie przeprowadzenia spisu z natury,
  4. ustalanie różnic inwentaryzacyjnych według osób materialnie odpowiedzialnych,
  5. przekazywanie osobom materialnie odpowiedzialnym zestawień różnic inwentaryzacyjnych celem złożenia wyjaśnień do Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.