Apteczki pierwszej pomocy

Na podstawie § 44 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 lipca 2004 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca powinien zapewnić apteczki pierwszej pomocy w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Na podstawie § 6 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, rektor zapewnia wyposażenie pomieszczeń uczelni, w których są prowadzone zajęcia dydaktyczne, w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania tej pomocy (Dz. U. 2018. 2090).

Wyposażenie apteczek dostępne jest w Sekcji Zakupów, po złożeniu zapotrzebowania.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.